Komiszar-janos-festomuvesz-allando-kiallitasa-Mariapocs