Általános szerződési feltételek


Hatáskör

Ezek a szerződési feltételek az összes írásban, telefonon, faxon vagy online a weboldalon vagy emailen keresztül tett megrendelésre vonatkoznak, amelyek során üzleti kapcsolat létesül az ügyfél és az UNICEF PFP hivatalos engedélyezett partnere, a Belarto Magyarország (a továbbiakban: UNICEF PFP UNICEF engedélyezett partnere), 100% -os leányvállalata Belarto International b.v., között, továbbá az áruház összes funkcióját is szabályozzák. Azok a rendelkezések, amelyek nem felelnek meg a szerződési feltételeknek, csak azt követően lesznek érvényesek, ha az UNICEF vagy az UNICEF franchise partnere írásban kifejezetten elfogadta (az email is írásos jóváhagyásnak minősül). Az ügyfelet terheli a felelősség az UNICEF és az UNICEF franchise partnere felé az áruház helytelen használatából eredő károkért (ideértve többek között, de nem kizárólagosan az adatok harmadik felek által történő jogszerűtlen megadását). A megrendelés aláírásával vagy írásban vagy e-mailben történő megerősítésével az ügyfél visszaigazolja, hogy az összes adat megfelel a valóságnak, és egyetért ezekkel a szerződési feltételekkel.


A megrendelés és a szerződés megkötése

Az üdvözlőlapoknak az áruházban és a katalógusban történő bemutatásának módja nem jelent jogilag kötelező érvényű ajánlatot. Kizárólag nem kötelező információt jelent. A megrendelés kézhezvételét az UNICEF engedélyezett partnere emailben visszaigazolja. Ez az email azonban még nem igazolja vissza azt, hogy az UNICEF engedélyezett partnere elfogadta a megrendelést. Az UNICEF engedélyezett partnere a megrendelésnek a megrendelést tevő szervezet/személy részére történő kézbesítésével fogadja el a megrendelést. Az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy a végleges megrendelés leadása előtt átnézzék a nyomtatott szöveget és szükség esetén helyesbítsék. Az UNICEF engedélyezett partnere eltárolja a rendelés(ek) megerősítéséről küldött emaileket, szükség esetén az ügyfél elkérheti ezeket az emaileket. Ha az ügyfél a weboldalon keresztül adja le a megrendelését, akkor a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, amely biztonságos és azonnali hozzáférést tesz lehetővé az ügyfél számára, aki azonnal megtekintheti a megrendeléseit. A rendszer nem tárol további adatokat a szerződéssel kapcsolatban. A minimális rendelési mennyiség 25 üdvözlőlap.


Az elállás joga

A jogszabályban előírt elállási időszak 7 munkanap. Az elállási jog nem alkalmazható a személyre szabott UNICEF üdvözlőlapok esetén.


Szállítás és kézbesítés

A megrendeléseket csak Magyarország területén belül tudjuk kézbesíteni.

A kézbesítési idők változóak és a választott szállítási módszertől és attól függenek hogy személyre szabott üdvözlőlapokat szeretne-e kérni:

• A nem személyre szabott üdvözlőlapok esetén a kézbesítési idő legfeljebb négy munkanap.

• Személyre szabott levelezőlapok esetén a kézbesítési idő legfeljebb 4-6 munkanap a végleges átnézett változat jóváhagyását követően. Különleges esetekben a kézbesítési idők sajnos hosszabb időt is igénybe vehetnek. A maximális jogilag megszabott határidő 30 nap.


Díjak

A megadott árak tartalmazzák a borítékok és a csomagolás árát. A kézbesítéshez és az adminisztrációhoz kapcsolódó díjakért egyszeri 1.100.-Ft összegű díj kerül felszámításra.


Fizetési feltételek és fizetés

Az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy számlát kérjenek a vásárlásukról.


A tulajdonjog fenntartása

A kézbesített megrendelés az UNICEF PFP Geneva és az UNICEF engedélyezett partnerének teljes tulajdonában marad a kifizetés teljesítéséig.


Hozzájárulás ahhoz, hogy UNICEF tájékoztatást küldjön

Telefonszáma illetve email címe megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy emailben vagy telefonon felkereshessük és tájékoztatást adhassunk az UNICEF-ről és arról, hogy milyen más módokon nyújtható támogatás az UNICEF részére.


Adatvédelem

A webáruház használatával, felhasználói fiók létrehozásával és a rendelések leadásával az ügyfél elfogadja az adatvédelmi szabályokat.


Szerzői jog

Az UNICEF engedélyezett partnere tiszteletben tartja az összes fél szerzői jogát. Bármely további sokszorosítás, felhasználás (pl. E-Card formájában) vagy a formaterv bármely módon történő módosítása nem engedélyezett a szerzői jog tulajdonosának (UNICEF PFP Geneva, Belarto, az UNICEF engedélyezett partnere) kizárólagos írásbeli engedélye nélkül. Ez kifejezetten érvényes az interneten fellelhető képek és minták használatára.


Joghatóság, az alkalmazandó jog és a szerződés nyelvének kiválasztása

A szerződés nyelve magyar. A holland jog az irányadó a szerződéses kapcsolatok és az ehhez kapcsolódó minden jog tekintetében. Az ügyfelek esetében a magyar bíróság az illetékes bíróság.


Részleges érvénytelenség

Ha ezen szerződési feltételek bizonyos rendelkezései érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyulnak vagy a szerződés lezárulását követően nem érvényesek vagy nem érvényesíthetők, akkor az nem befolyásolja a szerződés egészének teljesítését. Az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést egy olyan érvényes és érvényesíthető rendelettel kell helyettesíteni, amely a legjobban megközelíti az a gazdasági célkitűzést amelyet a Szerződő felek által érvénytelennek és/vagy érvényesíthetetlennek minősülő rendelet megtestesít.. Az előző rendelkezések érvényben maradnak azokban az esetekben, amikor az általános szerződési feltételek hiányosnak bizonyulnak.